header image
Aktuelt
Kap.7: Hans Christoffersen - Manddom PDF Udskriv E-mail
Brugerbedømmelse: / 0
DårligBedst 
skrevet af Administrator   
mandag, 14 september 2015
HOP TIL
Den unge mand
Skrædderliv
Landbetjent
Kronborg Vestre Birk
Krybskytteri
Løn
Det daglige arbejde
Nyordning 1871
Livet i Helsinge
Esbønderup Sygehus
Patienterne
Ledelse og personale
Økonomens dagligdag
 

Hans Christoffersen (22)

Manddom 

 Tjener

  Efter hjemsendelsen opholdt han sig et kort stykke tid på hjemegnen, men tog i marts til København, hvor han blev tjener hos C. A. Bock i Kronprinsensgade matr. nr. 37, en smuk klassicistisk ejendom. Bock var grossist og handlede med belysningsolie, det såkaldte Kamfin, så der har sikkert hængt en stærk terpentinagtig lugt over huset. Det er værd at bemærke sig, at Hans ikke var tjenestekarl, men tjener, velsagtens ved selve husholdningen.

 Hans skudsmål efter tjeneste lød: "(han) har opført sig til min fulde tilfredshed, så jeg med fornøjelse anbefaler ham som en pålidelig, renlig og duelig tjener." Stillingen ophørte d. 1/7 1852, altså efter 1¼ års tjeneste.

 Når vi kan følge ham så nøje, skyldes det, at hans skudsmålsbog er bevaret. Fra 1832 skulle tjenestefolk i by og på land anskaffe sig en sådan bog og få den påtegnet hos sognepræsten eller i købstæder hos politiet. Hver gang man forlod en tjeneste skulle husbond under strafansvar indskrive sit vidnesbyrd om den ansatte, og hver gang man flyttede fra sted til sted, skulle enten politiet eller sognepræsten attestere. Det foregik altsammen under trussel om mulkt. Ligeledes var der nøje regler for, hvordan myndighederne skulle straffe i tilfælde af bogens bortkomst eller beskadigelse.

 Hans Christoffersen overholdt nøje reglerne, og bogen er i fortrinlig stand. Den ophører 31/7 1852, da han hos sognepræsten melder tilflytning til Mårum for at stifte bo og blive selvstændig.

 

Kæreste- og ægtefolk

 Senest under sit ophold i København mødte han Kirsten Hansdatter. Måske havde de truffet hinanden, mens Hans i 1850 lå ved hæren syd for Horsens Fjord. Det er ikke godt at vide, men under Københavnertiden er de sikkert blevet forlovet.

   Kirsten Hansen var datter af arbejdsmand Hans Simonsen og Margrethe Pedersdatter fra Kjærsgård i Hundslund Sogn, Århus amt. Stedet ligger smukt ned mod Horsens Fjord i et bakket terræn. Hun var født 14/1 1827 og hjemmedøbt dagen efter. Ved sin konfirmation angives hendes forældre som indsiddere i Sondrup, ligeledes Hundslund sogn. Videre hører vi ikke om forældrene. Det unge pars førstefødte kom dog bl.a. til at bære navnet Margrethe, sikkert efter Kirstens mor.

 Hun blev konfirmeret som 15½-årig i 1843. Dom angående kundskab: temmelig godt; dom angående opførsel: Meget godt. Herefter kom hun ud at tjene i Morsholt, Odder Sogn, hvorfra sporet tabes, indtil vi genfinder hende i København, forlovet med Hans Christoffersen.

 Den 5. juli 1852 gik de begge to op på politikammeret i København og meldte fraflytning fra staden. Så kørte de sammen op til Helsingør. Det var med bævende hjerte, Kirsten gik ind i høkerbutikken i Bjergegade (nuv. nr. 15). Her havde høker Claus Pedersen til huse. Han var netop i april måned blevet enkemand med en lille pige og et spædbarn. Det har sikkert været påtrængende nødvendigt for ham at få en kvinde i huset til at passe den nyfødte og i det hele taget til at træde i husmoders sted. Om vi har lov til at slutte baglæns og antage, at Kirsten blev valgt, fordi hun mere eller mindre professionelt havde beskæftiget sig med småbørn, er nok usikkert, men en senere tid viste, at hun selv klarede en temmelig stor børneflok, uden at der optrådte nogen børnedødsfald.

 Det var måske Hans' lillebror, Peder Annisse, der havde fået arrangementet i stand. Han lå nemlig som overjæger ved 2. jægerkorps på Kronborg lige efter krigen. Både han og Hans var med til den nyfødtes dåb, søndag den 18.juli. Vi kan dog ikke vide, om der bestod et nærmere forhold mellem Christoffersens og høker Claus Petersen.

  Imens sørgede Hans for en bolig i Mårum. Hans gamle læremester ville gerne lade det unge par bo i en del af sit hus. Det blev aftalt, at Hans skulle fungere som landsbyskrædder, mens Anders Larsen tog sig af glarmesterhåndteringen.

 Huset var det samme, som Hans havde boet i, mens han var i lære som landbyskrædder. Det lå i selve Mårum by, matr.nr. 21, Enkesæde kaldet. Oprindelig havde det tilhørt skovfoged Frederiksen, hvis enke havde boet i huset. Anders Larsen havde købt det i 1842, lige inden Hans kom i lære.

 Det bestod af en stuelænge med to tilbygninger i hver sin ende. I den vestlige tilbygning var en selvstændig lejlighed på 4 fag, bestående af stue, kammer og køkken. Senere blev der her indrettet bageri med bageovn. Det var nok her Hans indrettede sit første bo. Hovedlængen var på 8 fag, indrettet med 2 stuer, 2 kamre, og køkken. Endelig var den østlige bygning beregnet til stald og tørvehus. Alle bygninger var udført i egebindingsværk med murede vægge og stråtag. Bygningen havde været forsikret for 350 rdl., men summen blev i 1824 forhøjet til 670 rdl. Stuehuset og den østlige længe eksisterer stadig.

Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!
Klik på billedet for at åbne det!

 Hans havde sikkert et fortrinligt forhold til Anders Larsen. Han fik lov at slå sig ned som skrædder i læremesters eget hus, mens denne tog sig andet til. Anders Larsen var en mand med mange færdigheder, for han magtede åbenbart foruden skrædderhåndteringen også at være urmager, glarmester og til sidst bager. Han, der var 13 år ældre end Hans, og konen, der var noget ældre, var sandsynligvis barnløse og har sikkert opfattet Hans som en slægtning, om ikke søn.

 Den 29. oktober 1852 blev "Hans Christophersen, tjener, af Mårum", gift med "Jomfru Kirsten Hansen heraf menigheden". Det foregik i Skt. Olai Kirke i Helsingør.

 Det har været en overvældende stund for de to. Kirken var imponerende flot i forhold til de landsbykirker, de var vant til. Det kom ikke på tale, at de skulle giftes i Hundslund Kirke, som jo var brudens sognekirke i barndommen.

 Forlovere var høkeren, Claus Pedersen, og instrumentmager Boesen. Parret stod som de første af 5 par. De fik 39 år sammen og en hel del børn.

 Hun har sikkert ikke haft det for let. Har i lange perioder stået for husets opretholdelse, mens Hans senere hen var ude på politipatrulje. Hun virker mærkelig anonym. Mens der i gemmerne efter Hans er en mængde papirer, findes der i dag intet angående hende med undtagelse af deres fælles vielsesattest.

 Kirsten skulle sikkert tjene sin fæstetid ud, for først den 20/1 1853 meldte hun afgang hos byfogeden i Helsingør. København angives som bestemmelsesstedet, men mon ikke det var en skrivefejl på politikammeret i Helsingør. Hun har sikkert skullet flytte ind i parrets nye lejlighed i huset i Mårum. Efter hende kom Stine, søster til Hans, op for at tjene hos Claus Petersen, og her forblev hun det meste af sin resterende tid, til sidst som husbestyrerinde. Svigerinden Kirsten Hansen har sikkert anbefalet stedet.

 8½ måned efter vielsen nedkom Kirsten med deres førstefødte: Emma Emilie Margrethe.

 


Sidst opdateret ( lørdag, 19 marts 2016 )
< Forrige   Næste >
Hvem er online?
Vi har 8 gæster online
Hilsner


Tisvildeleje en efterårsdag
- klare farver, men koldt.

Læs videre...
Sidste Nyheder
Statistik
Besøgende: 897245